Професія

JAVA-РОЗРОБНИК

Java-програмісти - одні з найбільш високооплачуваних фахівців у світі. Вони створюють ігри, ПЗ та додатки для Android. Саме тому їх затребуваність на ринку постійно зростає. Почніть освоювати професію вже зараз!
Місто: Дніпро
Початок занять: 22 Лютого 2022
Практика
з першого тижня навчання
Грант
у розмірі 85% для кожного студента,1200 грн/мiс
Середня зарплата
розробника — 33 000 грн.
Працевлаштування
відразу після курсу
Тривалість курсу:
4 місяці
Інтенсивність занять:
5 занять на тиждень,4 години на день

Ця професія для тих, хто:

Володіє аналітичним складом розуму, бачить себе в IT та хоче освоїти затребувану професію
Володіє аналітичним складом розуму, бачить себе в IT та хоче освоїти затребувану професію
Має базові навички програмування, вміє працювати у команді та хоче створити сильне портфоліо
Має базові навички програмування, вміє працювати у команді та хоче створити сильне портфоліо
Захоплюється розробкою, хоче підвищити компетенції та влаштуватися у велику IT-компанію
Захоплюється розробкою, хоче підвищити компетенції та влаштуватися у велику IT-компанію

Як почати кар'єру в it?

1
Заповніть форму
2
Пройдіть вступний тест
3
Отримайте грант у розмірі 85% від вартості навчання
4
Вчіться та оплачуйте тільки 15%
5
Пройдіть співбесіду в компанію
Залиште заявку на навчання та отримайте грант в розмірі 85% від вартості курсу!

Програма курсу

1 . Загальна характеристика мови Java
 • Історія мови Java
 • Віртуальна машина Java (JVM)
2 . Типи даних і основні операції з ними
 • Синтаксис мови
 • Коментарі
 • Ключові слова (перерахувати всі зарезервовані слова в Джаві)
 • Типи даних: примітивні / посилальні
 • Принцип вибору примітивних типів даних
 • Змінні і константи
 • Оголошення і ініціалізація змінних (полів)
 • Область видимості і час життя змінних
 • Операції: арифметичні, привласнення, відносини і логічні
 • Перетворення і приведення числових типів
 • Пріоритет операцій
3 . Умовні оператори та цикли
 • Умовний оператор і його види
 • Тернарний оператор
 • Оператор switch
 • Цикли: for, while, do while
 • Нескінченні цикли
 • Переривання потоку керування, мітки
4 . Массиви
 • Оголошення і ініціалізація масивів
 • Одномірні, багатовимірні масиви
 • Ітерація за елементами масиву (foreach)
 • Масиви та присвоєння
 • Пошук в масивах
 • Клас Arrays: заповнення, порівняння елементів і їх сортування
 • Методи: аргументи змінної довжини
5 . Рядки
 • char
 • Клас String. Іммутабельні об'єкти
 • Зберігання рядків в пам'яті
 • Основні операції класу String (створення, конкатенація, порівняння, пошук символів і подстрок в рядках і ін.).
 • Перетворення простих типів даних
 • Класи StringBuffer vs StringBuilder
 • Localization and encoding (UTF-8 and other)
6 . Введення в ООП. Об'єкти і класи
 • Об'єкти і класи. Об'єкти. Визначення (з прикладами). Стан. Поведінка.
 • Об'єктна модель. Основні положення: абстракція, інкапсуляція, успадкування, поліморфізм.
 • Пакети. Вкладеність пакетів
 • Поля і методи (визначення, синтаксис оголошення)
 • Модифікатори доступу (додати наочну картинку)
 • Поля класів: ініціалізація явна і за замовчуванням, специфікатор final (константи)
 • Методи: параметри і повернені, використання set і get-методів, перевантаження методів, правила перезавантаження
 • Статичні поля, методи (блоки ініціалізації)
 • Доступ до полів і методів
 • Конструктори: конструктори за умовчанням, виклик одного конструктора з іншого
 • Використання this
7 . Unit Testing
 • Необхідність тестування
 • Підготовка до тестування
 • Написання тесту
 • JUnit
 • TestNG
 • Mocking (PowerMock, Mockito)
 • TDD
8 . Рекурсія
 • Фібоначчі + тестування. Заміна циклом.
9 . Спадкування, поліморфізм, композиція, агрегація
 • Спадкування і поліморфізм як інструмент створення ПЗ. Суперклас і підкласи, ставлення узагальнення, спадкування в Java. Виклик конструкторів суперкласів, порядок викликів. Ключове слово super
 • Перевизначення методів, правила перевизначення. Спадкування і статичні поля і методи класів. Абстрактні класи та методи, - поняття, виклик конструкторів, реалізація методів в класах-спадкоємців
 • Інтерфейси. «Множина» успадкування (інтерфейси). Визначення та реалізація інтерфейсів. Розширення інтерфейсів
 • Внутрішні класи.
 • Поліморфізм. Ієрархія спадкування
 • Перетворення і приведення типів. Використання instanceof. Відмова від спадкування: термінальні (final) методи і класи.
 • Імпорт: класів, статичних методів і полів
 • Композиція
10 . Клас Object
 • Глобальний суперклас Object, його методи
 • Правила реалізації equals () і hashCode (), toString ()
11 . Перерахування Enums
 • Перерахування як класи. Методи values (), valueOf (), name (), ordinal ().
12 . JVM
 • Розповісти про Heep, Stack.
 • Як і де зберігаються різні типи даних (примітиви, масиви, посилальні об'єкти і рядки)
 • Збір сміття та видалення об'єктів
13 . Колекції
 • Клас Collections: пошук і сортування елементів, заповнення.
 • Абстрактні типи даних (структури даних)
 • List
 • Set (показати картиночку ієрархії колекцій)
 • Map
 • Обхід колекцій, цикл «foreach»
 • Компаратори
 • Сирі колекції і узагальнені колекції, в чому їх різниця. (GENERICS)
 • Stream API
14 . Generics
 • Використання Generics
15 . Git
 • Репозиторий
 • Основні команди Git
 • Git flow
16 . Обробка помилок і виключення
 • Ієрархія класів винятків в Java
 • Обробка помилок
 • Поняття виключення і виняткової ситуації
 • Checked/Unchecked exceptions
 • Генерація виняткової ситуації та оператор throw
 • Оголошення контрольованих винятків, ключове слово throws
 • Throws перевизначених методів
 • Перехоплення і обробка виключень
 • Повторна генерація винятків
 • Блок finally: звільнення ресурсів
 • StackTrace
17 . Дебагер
 • Способи пошуку помилки
18 . Serialization/Deserialization, JSON/XML
 • Подання об'єктів в текстовому вигляді
19 . IO/NIO
 • Ієрархія класів потокового введення-виведення
 • Потоки введення / виведення, механізм роботи з потоками, ієрархія потокового введення-виведення
 • Субкласи FilterOutputStream та FilterInputStream
 • Байтові потоки
 • Символьні потоки
 • Клас File
 • Серіалізація та десеріалізація об'єктів: поняття, призначення
 • try with resources
20 . Багатопоточність (Concurrency), JMM
 • Визначення потоку і процесу
 • Як JVM реалізує запуск декількох потоків в рамках одного процесорного ядра
 • Клас Runnable і Callable
 • Запуск і зупинка потоку. Управління потоками.
 • Області видимості потоку. Стек.
 • Ключове слово synchronized. Мютекс і монітор
 • Дедлок
 • Ключове слово volatile
 • Приклад многопоточного додатку
 • Executor
 • Concurrent collections
 • Happens-before
21 . Збірка jar-файлів вручну
 • Структура jar-файлу
 • Компіляція та збирання jar-файлів
 • Виконання jar-файлу
 • Параметри запуску java
22 . Збирачі проектів
 • Необхідність збирання проекту
 • Цикл збірки проекту
 • Залежності
 • Maven, Gradle, (ANT)
23 . Regular expression
 • Використання RegExp
24 . Логування
 • Призначення логування
 • Рівні логування
 • Конфігурація логера
25 . DB
 • ACID
 • SQL
 • NoSQL
 • JDBC
 • SDK for NoSQL
 • CAP-теорема
26 . Client-Server programming
 • Поняття клієнта та сервера
 • Взаємодія клієнта та сервера
 • Сети
 • Рівні OSI
 • Socket
 • REST
 • WebSocket
 • CORS
27 . Java EE
 • Servlet
 • Servlet containers (Tomcat)
 • Filters
 • JBoss, GlassFish etc.
28 . Project structure
 • MVC
 • MVP
29 . Annotation
 • RetentionPolicy
 • ElementType
 • Спадкування анотації
30 . Reflection
 • Доступ до класу його полів та методів
31 . CI/CD
 • Спрощення та прискорення процесу виходу в продакшн
 • TeamCity, Jenkins
32 . Patterns GRASP, SOLID
 • Рішення задач за допомогою патернів
 • GRASP. Породжуючі патерни
 • GRASP. Структурні патерни
 • GRASP. Поведінкові патерни
 • SOLID
33 . Front-end
 • HTML
 • CSS
 • JS
34 . ORM
 • Hibernate
35 . Основи Spring
 • Історія
 • IoC/DI
 • Життєвий цикл бінов
 • Config
 • Spring Wev MVC
 • Spring Boot
 • Spring Data JPA

Як буде виглядати ваше резюме після навчання?

Avatar
Артем Ковалевський
Junior Java-розробник
Hard skills
 • Java Core, Java FX
 • Stream API, DateTime API, Lambdas
 • Maven/Gradle
 • DBC, SQL, Hibernate (ORM)
 • Networking, REST (HTTP, WS), Nginx
 • Unit Testing
 • Concurrency, IO vs NIO, Servlet (Tomcat/Jetty)
 • Spring base, Unix (Linux, Ubuntu)
 • GIT, JIRA, CI/CD (TeamCity)
Soft skills
 • Гнучкість і креативність
 • Вміння працювати у команді
 • Вміння вирішувати складні завдання
 • Тайм-менеджмент
 • Високий емоційний інтелект
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ З DEVEDUCATION
Java-програмісти - одні з найбільш високооплачуваних фахівців у світі. Вони створюють ігри, ПЗ та додатки для Android. Саме тому їх затребуваність на ринку постійно зростає. Почніть освоювати професію вже зараз!
У DevEducation ви отримаєте шанс практично безкоштовно:
Employment
Перетворитися з новачка в успішного Java-розробника
Employment
Отримати конкурентоспроможне портфоліо
Employment
Підвищити кваліфікацію і цінність на ринку праці
Зробіть крок до затребуваної професії - залиште заявку на навчання вже зараз!

33 000 ГРН.

Середня зарплатня Java-розробників у різних містах України

Що про нас говорять випускники?

 • Василь Балабанов
  Василь Балабанов
 • Григорій Єршов
  Григорій Єршов
 • Сергiй Хмельов
  Сергiй Хмельов
 • Олександр Сінча
  Олександр Сінча
 • Данило Осипов
  Данило Осипов
 • Надія Іванова
  Надія Іванова
 • Віолетта Кузьменко
  Віолетта Кузьменко
 • Катерина Біла
  Катерина Біла
 • Ян Федун
  Ян Федун
 • Дмитро Василина
  Дмитро Василина
 • Владислав Куц
  Владислав Куц

Найчастіші питання

1 . Якою мовою відбувається навчання?
Курс може викладатися російською, українською, азербайджанською мовами в залежності від країни, в якій ви проходите навчання. На всіх курсах використовується англійська ІТ-термінологія. *Розуміння російської мови обов’язкове для проходження курсу, незалежно від місцезнаходження.
2 . Чим я можу підтвердити проходження курсу?
По закінченні курсу, ви отримаєте сертифікат, який підтверджує вашу кваліфікацію.
3 . Як влаштуватися на роботу після проходження курсу?
Після проходження курсу кожен студент отримує запрошення на співбесіду до компанії-партнера DevEducation.
4 . У якій половині дня відбувається навчання?
Переважно заняття проводяться у першій половині дня. Ви можете уточнити розклад обраного курсу у адміністратора у вашому місті.
5 . Яка кваліфікація у викладачів?
Курси викладають профільні спеціалісти з досвідом більше п’яти років, а також діючі співробітники партнерських ІТ-компаній.
6 . Які зобов’язання у студента, який отримав грант?
Власник гранту не несе юридичних або фінансових зобов'язань перед ІТ-коледжем. Ви маєте право відмовитися від використання гранту або скористатися ним для проходження наступного курсу.
7 . Чи гарантує DevEducation працевлаштування після закінчення курсу?
Успішне проходження співбесіди гарантує працевлаштування на роботу в партнерську ІТ-компанію. Ми не можемо гарантувати працевлаштування, тому що багато чого залежить від самого студента. Якщо ви не пропускаєте заняття і виконуєте домашні завдання, то ваші шанси отримати роботу дуже високі. Ми можемо поділитися результатами наших випускників - 87% з них отримали роботу одразу після навчання.
8 . Що буде, якщо я пропущу деякі лекції?
Для максимального засвоєння матеріалу бажано відвідувати всі лекції. У разі пропуску лекції чи факультативного заняття, необхідно виконати домашнє та всі практичні завдання, що пов’язані з цією лекцією чи заняттям. На кожен курс виділяється не більше 20 грантів. Від вас очікується відвідування всіх занять за п'ятиденним графіком і виконання всіх домашніх завдань. Якщо студент пропускає заняття без поважної причини, ми залишаємо за собою право запропонувати йому/їй припинити навчання достроково. Більшість наших студентів - це дорослі та самостійні люди. Відвідуваність та успішність це, в першу чергу, ваша відповідальність. Ви легко можете отримати роботу та досягти своєї мети, якщо приділятимете достатню увагу курсу.
9 . Що буде, якщо я не виконаю деякі домашні завдання?
Курс побудований навколо пошуку рішень і знаходження відповідей, в тому числі до завдань для самостійної роботи. Тому невиконання домашніх завдань еквівалентно позбавленню гранту та автоматичного виключення з курсів.
10 . Де можна ознайомитись з програмою всіх курсів?
З програмою можна ознайомитись на сайті deveducation.com. Оберіть розділ «Курси» та відкрийте курс, який цікавить.
11 . Я маю сумніви у виборі направлення. Чи можна отримати додаткову інформацію?
Звичайно, для цього у нас є «День відкритих дверей». Також можна прийти до нас в будь-який інший день за домовленістю з керівником коледжу. Ви можете залишити заявку у нас на сайті і записатися на відкриту зустріч, які проходять по буднях.
12 . Які знання потрібні, щоб отримати грант на проходження курсу?
Зайдіть на deveducation.com, оберіть курс, який цікавить, і прочитайте портрет ідеального студента. З нього ви дізнаєтесь, які знання потрібні для отримання гранту.
13 . Ким я можу працювати після закінчення курсу QA/FrontEnd/Mobile?
 • Після проходження курсу QA/AT ви зможете працювати мануальним тестувальником або автотестувальником ПЗ. Ви будете розуміти всі основні процеси тестування, написання документації, автоматизації, а також всі етапи життєвого циклу ПЗ. Рівень знань допоможе застосувати їх на реальних проєктах;
 • Після проходження курсу FrontEnd ви зможете працювати програмістом в області веб-розробки, будете вміти верстати сайти та створювати десктопні програми;
 • Після проходження курсу Mobile (Xamarin або React Native) ви зможете працювати програмістом в області мобільної розробки.
14 . Наскільки затребувана на ринку професія тестувальника?
Тестувальник - це людина, яка перевіряє сайт або додаток на наявність помилок. Щодня з'являються сотні нових інтернет-ресурсів, тому фахівець з тестування - це незамінна людина в ланцюжку створення якісного сайту або програми. Ця професія буде затребувана ще довгий час. Також популярності набирає напрямок автотестування. Після проходження курсу QA/AT в коледжі DevEducation ви зможете працювати в будь-якому з цих двох напрямків.
15 . На яку заробітну плату я можу розраховувати при вступі на роботу до компанії-партнера?
Рівень матеріальної винагороди визначається за результатами пройденої співбесіди. Також зарплата залежить від міста, де ви влаштовуєтеся на роботу. Зазвичай наші випускники отримують середню зарплату junior-фахівця в поточному регіоні. Серйозне ставлення до навчання допоможе вам закінчити курс з високим рівнем знань, що добре позначиться на майбутній фінансовій винагороді.
16 . Чому курс має назву «Базовий»?
Базовий курс триває 4 місяці і бере за основу одну з мов програмування. Вибір мови буде залежати від потреб ІТ-компаній того регіону, де ви проходите навчання. Найчастіше це Java або С#. Базовий курс включає в себе найважливіші блоки, необхідні для роботи в реальних проектах. Після базового курсу студент може вибрати для себе спеціалізацію: FrontEnd, Mobile Xamarin або Mobile React Native, Java Advance, C# Advance. Стати фахівцем в будь-якому з цих напрямків можна за 1,5 - 2 місяці.
17 . Які знання необхідні для вступу на курси за ІТ-напрямками?
У нашому коледжі ви можете вступити на Базовий курс Java/C# та курс Тестування. Перелік необхідних знань:
 • що таке програмування в цілому;
 • впевнені навички використання всіх можливостей комп’ютера;
 • велике бажання навчатися, пізнавати нове та йти до своєї цілі.
18 . Хто є компаніями-партнерами коледжу DevEducation?
Компанії-партнери представлені у нас на сайті deveducation.com у розділі «Наші партнери». У кожному місті це різні компанії та їх кількість зростає. Основні партнери: WizardsDev Сфера діяльності: розробка софта для бізнесу, аналітика, безпека даних; xCritical Сфера діяльності: розробка фінтех-сервісів, системи online-трейдингу; Web та mobile додатки; Global Cloud Team Сфера діяльності: розробка програмного забезпечення по системі outstaffing.
19 . Чи можна навчатися у форматі онлайн?

До вересня 2021 року ми працювали тільки офлайн. Зараз навчатися можна і онлайн. Нашим компаніям-партнерам потрібні сотні кваліфікованих IT-спеціалістів. Тому ми навчаємо лише актуальним навичкам, які знадобляться у роботі. Після навчання найкращі студенти проходять практику та працевлаштовуються. Ми знайшли рішення щодо збереження високої якості освіти в онлайн форматі та створили віртуальну лабораторію для роботи над проєктами. Тепер можна опанувати нову професію та отримати роботу з будь-якої точки світу.

20 . Чи існують вікові обмеження для навчання в коледжі DevEducation?
Наша цільова аудиторія - це цілеспрямовані, мотивовані люди у віці 18-27 років. Бувають і винятки, все залежить від того, як ви пройдете обов'язкову співбесіду перед курсом і проявите себе. Максимальний вік для вступу на курс в нашому коледжі - 33 роки. У нас навчалися і 16-річні студенти. Але в цьому випадку ми просто не можемо надати можливість повноцінного працевлаштування.
21 . Чи підписується договір на навчання у коледжі DevEducation?
Якщо ви отримали грант, то з вами укладається договір, в якому буде вказано назву курсу і кількість навчальних годин. Також після закінчення курсу ви отримаєте акт про виконану роботу.
22 . Чи зможу я поєднувати навчання у коледжі DevEducation з роботою?
На курсах досить велика кількість домашніх завдань і п'ятиденне навчання. Визначте для себе - чи вистачить вам часу виконувати роботу і займатися самоосвітою. Половина наших студентів поєднує і те і інше. Але ми відкрито говоримо, що буде нелегко.
23 . Чому вартість курсу така низька?
Ми некомерційний проєкт і намагаємося зробити так, щоб кожен зацікавлений студент отримав грант на навчання. Прагнення студента отримати грант означає сильну захопленість ІТ-галуззю. Ми підтримуємо людей, які горять ідеєю стати професіоналом. Ціна курсу при отриманні гранту символічна. Це просто фільтр від недобросовісних студентів або показник серйозності намірів студента. Ми не заробляємо на тому, щоб продати якийсь курс. Наша вигода в тому, щоб поставляти в ІТ-компанії фахівців високого рівня.. Набагато вище, ніж це роблять сайти з працевлаштування або HR-служби. Ми даємо найякісніше навчання на ринку ІТ-освіти з точки зору отримання професії. Зміст навчальних програм першочергово орієнтований на реальні ТЗ сучасних ІТ-компаній. Ми досконально знаємо, що вам знадобиться для працевлаштування. Ми домовилися з компаніями-партнерами про виділення грошей на навчання. Це зробило курси доступними для будь-якого зацікавленого студента. Незважаючи на те, що ми відповідаємо запитам бізнесу, ми повністю граємо на стороні студента з точки зору процесу навчання.
24 . Який рівень англійської потрібен для вступу на курс?
Для отримання гранту і вступу на курс бажаний рівень володіння англійською мовою не нижче Pre-Intermediate. Якщо рівень англійської нижче, але всі інші завдання при проходженні співбесіди виконані на високому рівні, то потенційний студент може претендувати на отримання гранту і зарахування на курс.
25 . Чому немає занять після 7 вечора?
Це стандарт бізнес-навчання. Після 8-9 годин роботи людина може просто «перегоріти». Освоювати таку велику програму по вечорах – не результативно. До того ж, навчання йде на реальних проектах. І компанії, які виділяють грант, сильно ризикують, якщо студенти не впораються.
Заповніть форму і дізнайтеся більше про те, як побудувати кар'єру в IT з DevEducation!