Курс QA engineer

Початок заняття
 • ДніпроЛистопад 2019
decoration decoration decoration decoration decoration decoration decoration decoration decoration
 • icon

  Тривалість4 місяці

 • icon

  Інтенсивність3 лекції в неділю
  з 9:00 до 13:00

 • icon

  Час4 години в день

 • icon

  ГрантОплачуй
  1200 грн/мiс

Курс QA призначений для фахівців-початківців IT, які хочуть побудувати свою кар'єру в області тестування програмного забезпечення (ПЗ). Даний курс -- переважно практичний і буде охоплювати всі основні концепції, які використовуються при тестуванні ПЗ. Мета даного курсу -- навчити базовим знанням і надати практичні навички, необхідні з точки зору тестування ПЗ. Курс складається з двох основних напрямків: мануальное тестування і автоматизація тестування:

введення в основи мануального тестування, розуміння процесу і складання документації застосовуючи теоретичні та практичні навички на практиці;

основи автоматизації, які охоплюють всі основні принципи Behavior Driven Development (BDD), включаючи навички використання Selenium WebDriver. Також даний курс навчить вас реалізовувати своє власне середовище тестування автоматизації.

notebook

Програма курсу

 1. 1. Введення в тестування
  • Тестування, забезпечення якості. Обов'язки тестувальника
  • Systems development life cycle (SDLC)
  • Роль тестувальника на кожному етапі розробки ПО
 2. 2. Види і рівні тестування
  • Функціональне, нефункціональне, тестування, пов'язане зі змінами
  • Основні принципи та мети тестування документації
  • Компонентне, інтеграційне, системне, приймальне тестування
  • Відмінність статичного і динамічного тестування
  • Відмінність дослідного і ad / hoc тестування
  • Тестування для користувача інтерфейсу і зручності використання
  • Принципи визначення Real Job. Real Job з урахуванням Business need
 3. 3. Техніки тест-дизайну
  • Основні техніки та прийоми ручного тестування
  • Класи еквівалентності
  • Граничні значення
  • Причинно-наслідковий зв'язок
  • Вичерпне тестування
  • Попарне тестування
  • Передбачення помилки
 4. 4. Тестова документація (Артефакти в тестуванні)
  • Дефект. Життєвий цикл Дефекту. Пріоритет. Критичність. Вартість дефекту на різних етапах
  • Bug reports. Improvements
  • Специфікація продукту. Вимоги (Requirements)
  • Фічі. Приймальні критерії
  • Test Cases/ Check List / Smoke & Automation Check List
  • RTM (requirement traceability matrix)
  • Test Report
  • Mind map
  • Test Plan
 5. 5. JIRA
  • Елементи і приклади робіт в JIRA
  • Типи і статуси Issue
  • Workflow для JIRA
 6. 6. Підхід до процесу тестування
  • MoSCoW( Must Should Can Would)
  • Пріоритети перевірки (1.Наличие (Availability) 2.Simple Check 3.Complex Check 4.Real Job)
  • Коло розуміння завдань (1.Business needs 2.Acceptance criteria 3.Specification 4.Target audience)
  • Модульне тестування
  • Використання діаграм (UML, Ганта, State, Use case, Activity)
  • Метрики тестування
  • Тестове покриття
 7. 7. Тестування WEB-додатків
  • Види тестування, що застосовуються в тестуванні WEB додатків
  • Огляд DOM, CSS, network
 8. 8. Тестування мобільних додатків
  • Мобільні платформи iOS, Android
  • Види тестування, що застосовуються в тестуванні мобільних додатків
  • Особливості тестування: вузькі місця в мобільних додатках (блокування екрану, вхідний дзвінок, витоки пам'яті, робота з мережею передачі даних)
  • Види мобільних додатків
 9. 9. Організація в IT команді
  • Принцип роботи при отриманні Task (Dev / QC / QA)
  • Принцип підбору команди (4 психотипу)
  • Комунікація з розробниками (які питання повинен задавати тестувальник)
  • Комунікація всередині команди (розподіл часу і завдань)
 10. 10. Методології розробки ПО (Waterfall, V-model, Agile with Agile Manifesto: SCRUM, Kanban, XP)
  • Agile Scrum
  • User story
  • Backlog/Sprint backlog
  • BDD, TDD
  • Пріоритизація в списку завдань
 11. 11. Continious Integration/Continious Delivery
  • Система контролю версій
 12. 12. SQL
  • Моделі БД (Ієрархічна, мережева, реляційна, об'єктна)
  • (Data Manipulation Language):SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
  • JOIN, UNION, вкладені запити
  • AGGregated functions, GROUP BY
 13. 13. Тестування API
  • Клієнт-серверна архітектура
  • HTTP. REST / SOAP. URI, URL, методи (GET / POST) їх складові та відмінності
  • Формати передачі даних. XML, json, YAML
  • Тестування протоколу через SoapUI
  • Postman / RestClient / Restlet Client
  • Перевірка протоколу через JMeter
 14. 14. Automatization testing
  • С# core – classes, objects, conditions, cycles, functions, arrays
  • Обробка винятків
  • Розбір строкового калькулятора
  • UT Unit
  • UT NUnit
  • Розбір тестів строкового калькулятора
  • Stabs and mocks
  • WinForm (calc) + Test
 15. 15. Інструменти автотестування
  • Вибір тестів для автоматизації. Рентабельність автоматизації
  • Selenium
  • Розбір кнопкового калькулятора на HTML (Java Script)
  • Розбір тестів кнопкового калькулятора на HTML (Java Script)
 16. 16. Інструменти автотестування
  • Page Object Pattern
  • BDD Frameworks (Cucumber, SpecFlow)
  • Automation Test reports
 17. 17. Xamarin – Android
  • Розбір строкового калькулятора на Xamarin
  • Розбір тестів строкового калькулятора на Xamarin

Записатися на курс

select arrow
select arrow